Luty-marzec 2023

Utworzono dnia 27.02.2023

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA Z MATEMATYKI – LUTY/MARZEC

 

Drodzy uczniowie,

prosimy o dostarczenie prac do p. Puzanow w terminie do 31 marca. Wasza praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa), a Wasze rozwiązania powinny być zapisane  długopisem na kartce w formacie A5.

 

ZADANIE DLA KLASY IV

Z mrowiska M po wielki łup Ł wyruszyło 8 000 mrówek, idąc dróżkami jak na rysunku. W punktach M, Z1, Z2 połowa mrówek idzie w lewo, a połowa w prawo. Złośliwe termity zrobiły zasadzki Z1, Z2, Z3, w których ginie połowa mrówek. Ile mrówek dotarło do łupu?

 

Zapisz pisemne uzasadnienie i odpowiedź.

 

 

ZADANIE DLA KLAS V – VI

Wojtek ma po jednym odważniku o masach 1 g, 2 g, 4 g, 8 g, 16 g oraz po jednym baloniku z helem, które potrafią zrównoważyć masę odpowiednio 3 g, 5 g, 7 g (to znaczy, że np. pierwszy balonik z przywiązanym ciężarkiem o masie 3 g nic nie waży). Jak Wojtek powinien rozmieścić odważniki i baloniki na wadze szalkowej, aby była ona w równowadze?
Zapisz obliczenia i odpowiedź.

 

ZADANIE DLA KLAS VII – VIII

Pan Wojciech ma zamiar przygotować przed swoim domem klomb w kształcie kwadratu o boku długości 3 m. Klomb na zewnątrz ma być ogrodzony zielonym płotkiem. Środki boków tego płotka pan Wojciech chce połączyć żółtym ogrodzeniem, wyznaczając mniejszy kwadrat, a w nim – środki boków zamierza połączyć płotkiem czerwonym, wyznaczając najmniejszy – środkowy kwadrat. Ile metrów zielonego, a ile czerwonego płotka powinien przygotować pan Wojciech?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.