Obwody szeregowe i równoległe

Utworzono dnia 12.12.2023

Na zajęciach z techniki uczniowie klasy szóstej utrwalili swoją wiedzę na temat budowy obwodów szeregowych, a także nauczyli się budować obwody równoległe z wykorzystaniem światła białego, czerwonego i światła wielobarwnego. Do budowy wykorzystano zestawy zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #laboratoriaprzyszlosci. Pomimo kilku błędów, m.in. nieprawidłowego umieszczenia rezystorów, ostatecznie zadanie zostało wykonane poprawnie, co widać na zdjęciach. Dodatkowo na zajęciach rozwijających uczniowie buduwali obwody w programie Tincercad.

 Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejną lekcję dotyczącą elementów elektronicznych.