RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

2. Administrator wyznaczył:

  • Inspektora Ochrony Danych – Piotr Leśniewicz

  • Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Stanisław Rozwadowski

3. Z inspektorem ochrony danych/zastępcą można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  • przy użyciu poczty elektronicznej: iod.oswiata@rawicz.eu

  • w siedzibie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu, ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

  • korespondencyjnie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu, ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

  • telefonicznie: 667-941-610, 728-706-901.

 

 

 

Aktualności

klauzule

Utworzono: 18.01.2024
Klauzule do pobrania w formacie PDF  

Cyberbezpieczeństwo

Utworzono: 19.02.2023

Wymóg- art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa    Ponadto podmiot publiczny  zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń...

ZAŁĄCZNIKI

  • klauzule
    Utworzono: 18.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych