Nauczyciele


Język polski – Iwona Wojtal, Danuta Niwczyk, Weronika Gwizdek
Język angielski – Joanna Lipowczyk, Joanna Staśkiewicz
Język niemiecki – Agata Kupczyk
Historia – Bartosz Stanek, Karolina Giżewska
Wiedza o społeczeństwie – Bartosz Stanek
Przyroda – Dorota Kempa
Biologia – Dorota Kempa 
Geografia –Kalina Duda, Przemysław Kuczyński
Chemia – Bożena Mosiądz
Fizyka – Bożena Mosiądz
Matematyka – Dorota Kempa, Anna Puzanow, Hanna Przybyła
Technika – Grażyna Neimann
Muzyka – Grażyna Neimann
Plastyka – Barbara Kiałka
Informatyka – Grażyna Neimann
Wychowania fizyczne – Tomasz Pietrzak, 
Edukacja dla bezpieczeństwa – Weronika Gwizdek
Religia – Barbara Garbalińska, Barbara Kaczmarek
Edukacja wczesnoszkolna – Anita Kowalska, Monika Niemczynowska – Orleańska, Jolanta Grudzińska, 
Wychowanie przedszkolne – Paulina Rapior, Izabela Twarda, Katarzyna Jarczyńska, Alina Klimaszewska, Estera Giera
Wychowawcy świetlicy – Barbara Kiałka, Karolina Giżewska, Joanna Wosik
Doradztwo zawodowe – Karolina Główczewska 
Wychowanie do życia w rodzinie – Danuta Niwczyk
Pedagog – Alina Koschel
Psycholog – Barbara Szober
Bibliotekarz – Joanna Wosik
Logopeda – Anita Kowalska
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia – Aneta Woźna, Marta Krupieńczyk, Karolina Główczewska
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – Aneta Woźna, Anna Puzanow
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – Barbara Szober
Biofeedback – Alina Koschel
Zajęcia rewalidacyjne – Anita Kowalska, Monika Niemczynowska – Orleańska, Aneta Woźna, Marta Krupieńczyk, Anna Puzanow.