Cyberbezpieczeństwo

Utworzono dnia 19.02.2023

Wymóg- art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

 

Ponadto podmiot publiczny  zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej; -Takie informacje powinny być zamieszczone na stronie internetowej.

Wymóg- art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

http://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

http://cert.pl/zagrozenia/

http://niebezpiecznik.pl/