PROJEKT EDUKACYJNY „ BAJKOWE PIĄTKI”

Utworzono dnia 28.08.2022

PROJEKT EDUKACYJNY „ BAJKOWE PIĄTKI”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy I – III realizują projekt edukacyjny 
„ Bajkowe piątki”. Celem tego projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, czytelniczej uczniów, doskonalenie umiejętności współpracy. Klasy raz na dwa miesiące realizują zadania do wybranej baśni, legendy, bajki. Każda klasa wykonuje inne zadania, które na koniec miesiąca prezentuje pozostałym.
Klasy bardzo rzetelnie podchodzą do swoich zadań i ich prezentacji. Na koniec roku zorganizowany zostanie teleturniej bajkowy, jako ewaluacja projektu.