To był niezwykły rok - krótkie podsumowanie wybranych wydarzeń szkolnych 2021/2022

Utworzono dnia 17.07.2022

Rok szkolny 2021/2022 był czasem wytężonej pracy zarówno dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu. Zdobywanie wiedzy nie zawsze musi kojarzyć się młodym ludziom z trudem i mozolnym uczeniem się regułek na pamięć. Nauczyciele z SP 1 w Rawiczu postanowili wykorzystać ten wyjątkowy czas i wdrożyć w życie wiele ciekawych i inspirujących akcji.
O kilku chcielibyśmy Wam opowiedzieć.
W listopadzie uczniowie klas 7 wzięli udział w literackiej podróży do Hogwartu. Młodzież uczestniczyła w grach i zabawach, które były inspirowane serią książek J.K. Rowling o małym czarodzieju - Harrym Potterze. Lekcja antycznych run, zajęcia z wróżbiarstwa i numerologii oraz lekcje poświęcone magicznym eliksirom, to tylko niektóre atrakcje tego wydarzenia.
Nocowanie w szkole połączone z konkursami i stacjami zadaniowymi sprzyjało integracji społeczności szkolnej i zachęciło uczniów do lektury kolejnych części „Harrego Pottera”.
Klasy 8 również miały okazję wziąć udział w „Manewrach nocnych”, które poświęcone były wielkiej powtórce przed egzaminem ósmoklasisty.
20 maja 2022 roku spotkaliśmy się w szkole po południu i postanowiliśmy wspólnie powtórzyć zagadnienia literacko – językowe przed najważniejszym dla najstarszych uczniów szkoły sprawdzianem majowym. W tym celu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji pt. ‘Egzaminonocka” podczas której nauczyciele języka polskiego omawiali zagadnienia egzaminacyjne. Następnie w grupach pisaliśmy rozprawkę na temat miłości. Ćwiczyliśmy też różne działania matematyczne, wprowadzając metodę tutoringu rówieśniczego.
Podczas „Manewrów nocnych” udało nam się zorganizować inscenizację II części „ Dziadów” Adama Mickiewicza. Uczniowie w nastrojowym klimacie przy świeczkach powtarzali treść lektury obowiązkowej i przekonali się, że utwór ten może być przedstawiony w ciekawy i oryginalny dla nich sposób.
Czas upłynął młodzieży bardzo szybko, zmęczeni, ale z uśmiechami na twarzy powrócili rano do domów, aby odpocząć po aktywnej nauce i zabawie.
Z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowaliśmy konkurs pt. „ Nauczyciel z lat młodości”. Zadaniem uczniów było odgadnięcie imion i nazwisk nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły na podstawie ich fotografii z dzieciństwa. Głównym celem tego przedsięwzięcia była integracja społeczności szkolnej oraz ocieplenie wizerunków naszych „belfrów”.
W II półroczu młodzież z klasy 8c wzięła udział we wdrażaniu autorskiego projektu „My kreatywni”. Był on realizowany w dwóch etapach. Pierwszy polegał na wykonywaniu świeczek sojowych oraz mydełek glicerynowych, które następnie przekazaliśmy seniorom z gminy Rawicz. To niezwykłe spotkanie miało na celu integrację społeczności szkolnej i naukę bezinteresowności. Uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności kreatywne i dowiedzieć się w jaki sposób tworzy się mydełka i świeczki.
Drugi etap, to pokaz doświadczeń chemiczno – fizycznych. Dzięki zaangażowaniu młodzieży, mieliśmy okazję pokazać najmłodszym uczniom naszej szkoły fantastyczną wędrówkę do świata, w którym dzieją się niezwykłe i często trudne do zrozumienia zjawiska. Ósmoklasiści przygotowali doświadczenia i krótkie informacje o spodziewanych efektach swych działań. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z zaciekawieniem obserwowali zmagania swoich starszych kolegów i przekonali się, że nauka chemii i fizyki może być przyjemna i łatwa.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był udział w projekcie „Akademia czytania przedszkolakom”. Polegał on na przygotowaniu autorskiego projektu, który miał zachęcić najmłodszych do fascynującej wędrówki do świata literatury. W ramach tej akcji postanowiliśmy rozpocząć współpracę ze środowiskiem lokalnym i odwiedziliśmy wybrane przedszkola w Rawiczu. Wspólne czytanie „Kubusia Puchatka”, gry i zabawy edukacyjne sprawiły, że udało się zrealizować najważniejsze założenia tego projektu.
Nie byłoby to możliwe gdyby nie pomoc i wsparcie nauczycieli oraz uczniów klasy 7. Wspólnymi siłami udało nam się zrealizować ciekawy program artystyczno – literacki, który bardzo spodobał się przedszkolakom. Wymagał on od nauczycieli dużego zaangażowania i kreatywnego spojrzenia na potrzeby najmłodszych. Wspólne modelowanie balonów, tworzenie ciekawych prac plastycznych, zabawa z chustą animacyjną oraz tworzenie figurek  z piankoliny, to tylko kilka atrakcji, które towarzyszyły nam w tej wyjątkowej przygodzie.
Nauczyciele naszej szkoły realizowali w bieżącym roku szkolnym innowację „Dzieci pomagają”, która związana jest z pracą charytatywną uczniów naszej szkoły na rzecz osób starszych   i potrzebujących rówieśników. Warto wspomnieć tutaj o akcji „Kartki dla Amelki”, podczas której uczniowie wykonali własnoręcznie laurki okolicznościowe dla chorej na białaczkę dziewczynki,  a nauczyciele przygotowali poduszkę z wizerunkiem Harrego Pottera i glicerynowe mydełka dla dziewczynki. Ponadto wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Kup Pan Szczotkę”, zbieraliśmy pasty, szczoteczki  i mydła dla dzieci z Afryki oraz w akcji „Opatrunek na ratunek”, która polegała na tym, że uczniowie naszej szkoły zbierali bandaże, plastry, rękawiczki jednorazowe dla misjonarzy z Afryki.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja w ramach wyżej wspomnianej innowacji bezinteresownej pomocy uczniów naszej szkoły, która polegała na zbieraniu herbatek dla seniorów  z gminy Rawicz. W ramach  tej akcji współpracowaliśmy z Dziennym Domem Pomocy Społecznej  i Centrum Wolontariatu w Rawiczu. „Herbatka dla Seniora” to nie tylko pomoc materialna ale przede wszystkim nauka dzielenia się tym co mamy z potrzebującymi.
Dzięki hojności i zaangażowaniu społeczności naszej szkoły udało się pomóc najbardziej potrzebującym ludziom dotkniętym okrucieństwem wojny. Włączyliśmy się do akcji zbiórki żywności, artykułów do higieny osobistej i wieszaków dla mieszkańców Ukrainy. 
Braliśmy również udział w ogólnopolskiej zbiórce książek, które zostały przekazane Fundacji Zaczytani.org. Uczniowie podzielili się swoimi ulubionymi książkami i lekturami z dziećmi, które przebywają w szpitalach i placówkach wychowawczych na terenie całej Polski.
Zaangażowanie tą inicjatywą było tak wielkie, że swoimi zbiorami podzieliliśmy się również  z naszą szkolną biblioteką oraz z Biblioteką Miejską w Rawiczu.
Ciekawą inicjatywą było zbieranie używanych kredek ołówkowych, które następnie zostały przekazane Fundacji Kolorowe Kredki. W to przedsięwzięcie udało się też zaangażować przedszkolaki, które uczęszczają do naszej placówki. Głównym przesłaniem tej akcji była myśl: „Zbieramy zapomniane kredki z Twojego otoczenia, te które prawdopodobnie wyrzucisz. Robimy  z nich fantastyczne rzeczy, które potem oddajemy na akcje i aukcje charytatywne”. Zależało nam na tym, by kształtować w młodych obywatelach postawę bezinteresownej pomocy i zachowań altruistycznych.
Kończący się rok szkolny obfitował w wiele przedsięwzięć edukacyjnych, które jednoczyły całą społeczność szkolną. Jesteśmy dumni z uczniów naszej szkoły, którzy udowodnili, że mają wielkie   i wrażliwe serca oraz swoim zaangażowaniem są w stanie pomóc potrzebującym ludziom. Nauczyciele natomiast wykazali się kreatywnością i z pasją włączali się do kolejnych projektów edukacyjnych.
Zmęczeni i zadowoleni z efektów swojej pracy młodzi ludzie i nauczyciele spoglądają w kalendarz  i cieszą się z tegorocznych wakacji.  

Zdjęcia do dogladnięcia w poszczególnych galeriach