Bryły 3D

Utworzono dnia 13.04.2023

Na ostatnich lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące graniastosłupów. Obliczali pola powierzchni całkowitej oraz objętość. W graniastosłupach wyszukiwali trójkątów prostokątnych i stosowali twierdzenie Pitagorasa. Graniastosłupy wykonane za pomocą drukarki 3D pomogły uczniom dostrzec odpowiednie zależności. Ułatwiły rozwiązanie zadania tym, którzy mają problem z wyobraźnią przestrzenną. Sprawiły, że lekcje stały się ciekawsze, a uczniowie byli bardziej zaangażowani w wyszukiwanie pomysłów na rozwiązanie problemu. Bryły wydrukowane na drukarce 3D  dzięki zakupom dokonanym w ramach programu laboratoria przyszłości Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #laboratoriaprzyszlosci.